Maria Fashion

Tingimused

Tingimused

Tingimused

Tingimused

Tingimused
Tingimused
Tagasiside
Hea teenindus
« Soovitan kindlasti, väga professionaalne kasutajatugi!»


Profashion, Tallinn

Tingimused

1. Üldtingimused  
 1. Toote pakkuja on Krutski OÜ (edaspidi Müüja).
 2. Müügitingimused kehtivad Krutski OÜ kuuluvale https://mariafashion.ee e-poes (edaspidi E-pood) või vahenduspoes.
  1. Müügitingimused kehtivad Müüja ja https://mariafashion.ee internetipoes või mõnes vahendussaidil ostu sooritava isiku vahel (edaspidi Ostja).
 3. Müügitingimused reguleerivad Müüja ja Ostja vahelisi tekkivaid õigussuhteid.
 4. Müügitingimustes reguleerimata küsimustes lähtuvad pooled Eesti Vabariigis kehtivatest õigusnormidest.
 5. E-poes ostu vormistamisega kinnitab Ostja, et on tutvunud käesolevate müügitingimustega ning nõustub neid järgima.
 6. Müüjal on õigus ette teatamata ja ühepoolselt müügitingimusi muuta. Ostja jaoks kehtivad ostu sooritamise hetkel kehtinud müügitingimused.
 7.   Krutski OÜon isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja Maksekeskus AS-le.
2. Hinnakiri
 1. Müüja poolt pakutavate toodete hinnad on toodud eurodes (kui ei ole märgitud teisiti).
 2. Toodete hinnad ei sisalda Eesti-sisest postikulu. Selle eest tuleb ostjal eraldi tasuda- olenevalt tellitava kauba suurusest ja/või raskusest. Eesti-sisesed postikulud ja tarnetingimused on toodud punktis 4. Kauba kohaletoimetamise peatükis.
 3. Transpordi hind arvestatakse automaatselt eeldusel, et üks tellimus on mõeldud ühele sihtaadressile. Juhul, kui Ostja soovib kaupa toimetada erinevatele aadressidele, tuleb teha erinevad tellimused või teatada sellekohasest soovist taasesitamist võimaldavas vormis Müüjale.
 4. Müüja  jätab endale õiguse hindu korrigeerida. Kui Ostja edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis kehtib tema jaoks hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise hetkel.
3. Lepingu sõlmimine
 1. Müüja võimaldab Ostja e-poes pakutavat kaupa soetada.
 2. Ostja ja Müüja vaheline müügileping jõustub hetkel, mil Ostja on e-poes ostu sooritanud (ostukorvi kinnitanud) ja Müüja on ostu sooritamist kinnitanud tellimuse kinnituse väljastamisega ja/või e-posti aadressile saadetud tellimuse kinnitusega/arvega.
4. Kauba kohaletoimetamine
 1. Eestis kohapeal (kohe olemas) oleva kauba tarneaeg võrdub Eesti sisese posti liikumise ajaga, mis on üldiselt 0-3 tööpäeva.
 2. Müüja postitab tooteid Ostjale tööpäevadel.
 3. Kõik tellimused, mille kogusumma on üle 65€ postitame Smartpostiga tasuta. Tasuta transport kehtib ainult Eesti siseselt. Väiksema tellimuse korral kehtib hinnakiri vastavalt valitud postiteenusele, kauba suurusele ning kaalule. Täpsem transpordi hind selgub tellimuse vormistamisel.
  1. Täpsemad tingimused erinevate transporditeenuste kasutamise kohta leiad vastava teenuspakkuja kodulehelt või vajadusel küsi infot meilt: info@mariafashion.ee.
 4. Kui tellisite kauba pakiautomaati (Smartpost või Omniva), siis saadetakse Kliendile selle kohta teade SMS-i teel, mis sisaldab pakiautomaadi avamiseks vajalikku turvakoodi.
 5. Müüja ei vastuta tarneaja pikenemise eest, kui tarneaeg pikeneb transpordiettevõtte tegevuse/tegevusetuse tagajärel. Kui tarneaeg pikenes Müüja tegemata töö või otseselt Müüjaga seotud asjaoludest tingitult (nt Müüja ei postitanud kaupa Ostajale, kuigi see oli laos olemas), siis kuulub vastutus Müüjale.
 6. Ostja vastutab kauba tellimisel esitatud andmete õigsuse eest. Müüja ega postiteenuseid pakkuv ettevõte ei vastuta kauba tarnimisel tekkinud viivituste ja arusaamatuse eest, juhul kui see on tekkinud Ostja poolt tellimisel esitatud andmete ebatäpsusest.
5. Sooduskood
 1. Sooduskood kehtib ainult meie e-poes: www.dress.ee;
 2. Sooduskood tuleb sisestada ostukorvis olevasse lahtrisse “SOODUSKOOD” ja seejärel vajutada “kinnita”;
 3. Ühe tellimuse kohta saab kasutada vaid ühte sooduskoodi ja üks sooduskood kehtib vaid ühe tellimuse sooritamiseks;
 4. Sooduskoodi kehtivusaeg on 30 päeva alates selle väljastamisest Mariafashion e-poes;
 5. Kui unustasid tellimuse vormistamisel sooduskoodi kasutada, siis kahjuks seda enam tagantjärel manuaalselt lisada ei ole võimalik;
 6. Tähtaja ületanud kood ei kuulu pikendamisele ega vahetata uue koodi vastu.
6. Isikuandmete käitlemine
 1. Klient annab e-poe kasutamisega nõusoleku Müüjale (isikuandmete töötlejaks on Krutski OÜ) enda isikuandmete töötlemiseks käesolevas lepingus sätestatud tingimustel;
 2. Isikuandmed kantakse kliendiregistrisse ning neid kasutatakse teenuse osutamiseks;
 3. Müüjal on vajalik teatud isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele seoses kauba kättetoimetamisega;
 4. Müüja järgib isikandmete kaitsega seotud seadusandlust ning tavasid ja ei edasta kliendi isikuandmeid kõrvalistele isikutele.
7. Vastutus ja vääramatu jõud
 1. Müüja vastutab Ostja ees, kui on rikkunud käesolevaid tingimusi ja tekitanud kahju Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
 2. Klient vastutab Müüja ees, kui on rikkunud käesolevaid tingimusi ja tekitanud kahju Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses. Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
 3. Müüja ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

   
8. Lepingust taganemine
  1. Ostja võib sidevahendi abil sõlmitud lepingust taganeda põhjust avaldamata 14 päeva jooksul.
  2. Tagastamisele kuuluva asja halvenemise korral vastutab tarbija asja kasutamisest tingitud väärtuse vähenemise eest üksnes juhul, kui ta on asja kasutanud muul viisil, kui on vaja asja olemuses, omadustes ja toimimises veendumiseks. Et veenduda asja olemuses, omadustes ja toimimises, peaks tarbija käsitsema ja kasutama asja üksnes nii, nagu tal lubataks tavapäraselt seda teha poes. Kui tagastatav toode on viga saanud ja antud olukord on põhjustatud Ostja poolt toote mittesihipärase kasutamise või Ostja süü ja/ning hoolimatuse tõttu tekkinud asjaoludest jätab Müüja endale õiguse tasaarvestada toote väärtuse vähenemine. Juhul, kui Ostja ei ole nõus tasaarvestamises näidatud väärtuse vähenemisega, on tal õigus tagastatud toote väärtuse vähenemise kindlaks tegemiseks või tekkinud situatsiooni süüdlase tuvastamiseks kasutada sõltumatu eksperdi hinnangut.
  3. Kui kaup on ostetud kampaania korras, kus kaubale on lisatud veel mõni toode, peab Ostja tagastama kogu komplekti.
  4. Taganemisavaldus peab sisaldama Ostja nime, e-maili, vajadusel vahetamissoovi ning arvelduskontot, kuhu tagastussumma tuleb maksta kuni 14 päeva jooksul toote jõudmisest Müüjani.
  5. Kauba tagastamiseks tuleb:
   1. SmartPostiga tagastada pakk  14 päeva jooksul sama pakikoodiga millega pakk on saadud.
   2. Teistel juhtudel tuleks meiega ühendust võtta.
  6. NB! LISA PAKILE KA ENDA (SAATJA) ANDMED
  7. Juhul kui Ostja tagastab kauba peale tagastamisetingimuste punktis 1. sätestatud tähtaega, kannab Ostja tagastamisega seotud tavaliselt kulud kuni summa ulatuses, mis vastab 10 eurole;
  8. Tagastatud kauba ostusumma kannab Müüja Ostja kontole (raha tagastatakse samale pangakontole, millelt toimus tasumine) 14 päeva jooksul alates kauba jõudmisest Müüjani ning peale kauba üle kontrollimist;
  9. Ostjapoolsel lepingust taganemisel kannab Ostja asja tagastamise kulud;
  10. Ostjal on õigus lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsvahenditele (VÕS § 101 lg 1);
  11. Taganemiseavalduse tüüpvorm on saadaval järgneval leheküljel: https://www.riigiteataja.ee/aktilisa/1030/1201/4001/JM_m41_lisa1.pdf 
  12. Tagastastamisõigus laieneb ainult kaubale mis on soetatud sidevahendi vahendusel, poest kohapealt soetatud tooted seega tagastamisele ei kuulu. 

2. Pretensioonide esitamise õigus
  1. Pretensioonide esitamise õigus algab asja Ostjale üleandmisest. Kui Müüjal on kohustus asi Ostjale saata, ei hakka pretensioonide esitamise tähtaeg kulgema enne asja Ostjale üleandmist. Pretensioonide esitamise tahtaja pikkuseks on 2 aastat.
  2. Ostjal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (ei vasta pakutud näidisele või on puudustega), esitada kaebus ning kaup tagastada. Puudusega kauba puhul on tarbijal õigus esitada müüjale kaebus kahe aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Kaebus tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab Ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud Krutski OÜ-lt. Ilma müüki tõendava dokumendita võib Müüja probleemi lahendamata jätta.
  3. Müüja kodulehelt www.dress.ee ostetud kaupadega seotud kaebused tuleb edastada elektroonilisele aadressile info@mariafashion.ee. Kaebusesse tuleb märkida Ostja nimi ja kontaktandmed, kaebuse esitamise kuupäev, kauba või teenuse puudus, Müüjale esitatav nõue ning lisada garantiid tõendav dokument (selle koopia).
  4. Kauba tagastamiseks tuleb koordinaatide osas Müüjaga eelnevalt kokkuleppida (telefoni või e-posti teel).
  5. Puudusega kauba korral on Ostjal õigus:
   1. Nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga;
   2. Nõuda ostuhinna alandamist või lepingust taganemist, juhul kui:
    1. müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada;
    2. parandamine ebaõnnestub;
    3. müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud;
    4. kauba parandamise või asendamisega on Ostjale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
  6. Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
  7. Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Tarbijavaidluste komisjon. Tarbijavaidluste komisjon on sõltumatu ja erapooletu üksus, mille pädevuses on lahendada tarbija ja kaupleja vahelisi lepingust tulevaid tarbija algatatud tarbijavaidlusi. Tarbijavaidluste komisjoni pöördumine ja edasine menetlus on tarbijale tasuta. Tarbijavaidluste komisjon asub aadressil Endla 10a, Tallinn 10142 e-post: avaldus@komisjon.ee
Maria Fashion @ 2020 | Veebiturvalisuse tagab: veebikaitse.ee | Ostuturvalisuse tagab: ostugarantii.eeWebShopper