Maria Fashion

Privaatsus

Privaatsus

Privaatsus

Privaatsus

Privaatsus
Privaatsus
Tagasiside
Hea teenindus
« Soovitan kindlasti, väga professionaalne kasutajatugi!»


Profashion, Tallinn

Privaatsus

ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE
Veebipoe https://mariafashion.ee/ isikuandmetevastutav töötlejaon Krutski OÜ registrikood 11356444 asukohaga Vana-Keila mnt 30, Saue76506, tel 56931206 ja e-kiri info@dress.
Milliseid isikuandmeid töö
deldakse
*
nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
*
kauba kohaletoimetamise aadress
*
pangakonto number;kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed(ostuajalugu);klienditoeandmed.
Mis eesmärgil isikuandmeid
töödeldakse
*
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
*
Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendiandmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
*
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendilemaksete tagastamiseks.Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenusteosutamise seonduvaidküsimusi(klienditugi).
*Veebipoe
kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse veebipoekui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks.Õiguslik alusIsikuandmete töötlemine toimub kliendigasõlmitud lepingu täitmise eesmärgil. Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks (nt raamatupidamineja tarbijavaidluste lahendamine).
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadressedastatakse kliendipoolt valitud transporditeenusepakkujale.Kui tegemist on kulleriga kohaletoimetatava kaubaga, siis edastatakselisaks kontaktandmetele ka kliendi aadress.Kui veebipoeraamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt, siis edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.Isikuandmeid võidakse edastada infotehnoloogia teenuste pakkujatele, kui see on vajalik veebipoefunktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.Turvalisus ja andmeteleligipääsIsikuandmeid hoitakse veebimajutuse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidumajanduspiirkonnaga liitunud riikideterritooriumil. Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele, kes on liitund andmekaitse kilbi (Privacy Shield) raamistikuga.
J
uurdepääs isikuandmetele on veebipoetöötajatel, kes saavad isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoekasutamisega seonduvaid tehnilisiküsimusiningosutada klienditoeteenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja
infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt transporditeenuse pakkuja jaandmemajutus) toimubveebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel.
V
olitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.Isikuandmetega tutvuminejaparandamineIsikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoekasutajaprofiilis.Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine
Kui isikundmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-postiteel. Säilitamine Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni. Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.KustutamineIsikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel.Kustutamistaotlusele vastataksemitte hiljem kui kuu aja jooksul ning täpsustakseandmete kustutamise perioodi.ÜlekandmineE-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.OtseturustusteatedE-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klientei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb validae-kirja jaluses vastav viidevõi võtta ühendust klienditoega.Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine), on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise, sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest klienditugee-postiteel(vastav teave tuleb esitada selgelt ja eraldi igasugusest muust teabest).Vaidluste lahendamineIsikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (KONTAKTANDMED). Järelevalveasutuson Eesti Andmekaitse Inspektsioon(info@aki.ee).
Maria Fashion @ 2020 | Veebiturvalisuse tagab: veebikaitse.ee | Ostuturvalisuse tagab: ostugarantii.eeWebShopper